Khởi nghiệp – Kinh doanh – Làm ăn – Làm giàu

Chia sẻ các bài học, câu chuyện, kinh nghiệm, kỹ năng trong Khởi nghiệp Starup – Kinh doanh – Làm ăn – Làm giàu để cùng thành công & phát triển bền vững trong buôn bán, kinh doanh, làm ăn giàu có.